Школьны этнаграфічны музейны пакой "Беларуская хатка"

Дата: 17 апреля 2017 в 10:28, Обновлено 4 мая в 13:11

Час работы:                  з 8 да 15 гадзін  панядзелак – пятніца

                                        з 9 да 12 гадзін субота

                                        выхадны   -  нядзеля

Тэлефон                         80156222433

Кіраўнік                        Міхальчэня Наталля Віктараўна

У наш час, калі актуальны пытанні адраджэння беларускай культуры, мы ўсё часцей звяртаемся да спадчыны свайго краю, яго гісторыі. Менавіта там карані беларуса, гісторыя яго роду. Улічваючы гэта, было вырашана стварыць у школе этнаграфічны кабінет-музей. 

Мэта дзейнасці музейнага пакоя – выхаванне глыбокай павагі да нацыянальных традыцый, звычаяў і культуры беларускага народа.

Асноўныя раздзелы экспазіцыі

  • Інтэр’ер сялянскай хаты
  • Прылады працы і быту
  • Народнае адзенне
  • Народнае мастацтва

Экспанаты этнаграфічнай экспазіцыі пачалі збірацца з першых дзен працы школы, з 1990 г. Распачала збор старадаўніх рэчаў Ганісеўская Ірына Пятроўна, настаўніца беларускай мовы і літаратуры.

Ганисевская Ирина Петровна


Наш кабінет-музей не меў бы такі выгляд, калі б не таленавітыя рукі настаўніка працоўнага навучання Ільіна Уладзiмiра Аляксандравiча Яму належыць ідэя афармлення эспазіцыі, яго ж рукамі і ажыццяўлялася ідэя.

Зараз кабінетам-музеем кіруе Міхальчэня Наталля Вiктараўна.

Михальченя Наталья Викторовна

Экспазіцыя яго ўвесь час папаўняецца новымі экспанатамі, якія збіраюцца настаўнікамі і вучнямі. На сённяшні дзень налічваецца 120 экспанатаў асноўнага фонду і 114 экспанатаў дапаможнога фонду.

Дзейнасць музея ажыцяўляецца па наступных накірунках: 
1) Экспазіцыйная работа
2) Пошукова-даследчая работа
3) Экскурсійна-масавая работа.

Презентация музея

Вучні школы прапануюць вам тэматычныя экскурсіі:

1) «ТРАДЫЦЫI I ПОБЫТ СЕЛЯНIНА"

Малады і сталы, прыпыніся,
Нізка пакланіся хаце той,
Дзе твой слаўны прадзед нарадзіўся
І пакінуў след глыбокі свой! 

 Уладзімір Пецюкевіч

 Гісторыя  народа захоўваецца не толькі на паперы, але і ў традыцыях, звычаях і уяўленнях аб навакольным свеце, верваннях, прадметах быту, адзенні і жыллі, якія захаваліся ад продкаў. Этнаграфія – народазнаўства, навука, якая вывучае паходжанне, рассяленне, жыццё і побыт, матэрыяльную культуру (жыццё, прылады працы, прадметы хатняга ўжытку, адзенне, ежу) і духоўную культуру народа (народная мастацкая творчасць, верванні, традыцыі, абрады, звычаі, сямейны побыт).
Турыстычны маршрут «Традыцыі і побыт беларускага селяніна” этнаграфічнай накіраванасці прапануем пачаць з наведвання музейнага пакоя “Беларуская хатка” ДУА “Сярэдняй школы №8г.Слоніма”, дзе да вашай увагі будуць прадстаўлены прадметы быту беларуса ХІХ – ХХ стагоддзяў. Створаны музейны пакой  у 2005 годзе з мэтай абудзіць цікавасць малодшага пакалення да мінулага свайго краю,выхоўваць пачуццё нацыянальнай годнасці, фарміраваць патрыятычныя пачуцці. Асноўныя разделы экспазіцыі музейнага пакоя:
 інтэр’ер сялянскай хаты; 
народнае адзенне;
народнае мастацтва.

Ні адна хата на абыдзецца без люлькі, калыскі. Раней як падвешвалі да столі, рабілі з дошак ці рэек, а ў нашых мясцінах плялі з лазовых дубцоў, ракіты, карэнняў у выглядзе доўгага кошыка. Для таго каб было зручней калыхаць, да калыскі прымацоўвалі вяроўку, і тады можна было калыхаць нагой або на адлегласці. У нашым музейным пакоі вы зможаце перанесціся ў атмасферу хаты селяніна, пакалыхаць старадаўнюю калыску, пакакрыстацца калаваротам і іншымі прыладамі працы, адпрасаваць адзенне пры дапамозе валка і качалкі, уявіць сабе, у якім аденні і абутку хадзілі нашы продкі, з якога посуду елі, на якія абразы маліліся.
Наведвальнікі  музейнага пакоя могуць таксама азнаёміцца з вынікамі збору фальклору Слонімшчыны, зде сабраны народныя загадкі, прыказкі, прымаўкі, песні, легенды, паданні,прыкметы надвор’я.

2 ) ЛЁН У ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСА

Лён – асноўны матэрыял для тканых вырабаў. Уменне ткаць было абавязковае для сялянкі. І недарэмна асноўную частку пасагу нявесты павінны былі складаць тканыя вырабы: адзенне, пасцельнае ўбранне, ручнікі, абрусы і інш.

3) НАРОДНАЕ МАСТАЦТВА

Ганчарнае рамяство дасягае росквіту ў 16 – 17 стагоддзях. Ганчары выраблялі гаспадарчы посуд: гаршкі, гладышы (гарлачы), цёрлы, спарышы, патэльні, збанкі, міскі, талеркі і інш. Вы бачыце розныя віды ганчарнага посуду: абпалены, чорнаглянцавы, паліваны. Аўтар большасці прадметаў на выставе – народны майстар Слонімшчыны Судоўскі Уладзімір Сяргеевіч.

4) НАРОДНАЕ АДЗЕННЕ

Лапці – плецены абутак з лыка, кары ці пенькі. Да пачатку 20 ст. гэта асноўны абутак сялян. Для трываласці падэшву падпляталі лазой, вяроўкамі, падшывалі скурай. Асноўныя тыпы лапцей (па спосабу пляцення) – прамы і касы.

5) ВАЧЫМА ПРАДЗЕДАў СВАIХ

     Презентация маршрута

Наш музейны пакой гасцінна расчыніць дзверы перад усімі наведвальнікамі.

Мы рады бачыць у нашым кабінеце-музеі ўсіх, хто шчыра зацікаўлены лёсам беларускага народа, яго спадчынай.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.