Родителям будущих первоклассников

Дата: 30 января 2017 в 10:57, Обновлено 17 октября в 11:56

Письмо Минобразования № 02-01-19/2963/дс от 03.04.2018"Об организации приема в первые классы"

В соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 03.03.2018 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 декабря 2011 года № 283», пункт 1.13. Приём документов  в 1 классы  осуществляется в период  с 12 июня по 28 августа

Прием лица для получения общего среднего образования осуществляется на основании заявления законных представителей, свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность, и медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. По желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием в 1 класс лица, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 30 сентября соответствующего года.

Решение Слонимского районного исполнительного комитета от 28 мая 2014 года № 383

Микрорайон СШ № 8 г.Слонима

ул. Брестская, д. 99/1, 103, 103А, 103Б, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/6, 105А, 105Б, 105/1, 107А, 107Б, 107/1, 107/2, 107/3, 109А, 109Б

пр. Независимости 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 19, 22,  22А

ул. Ф. Скорины, д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26А,  27, 28,  28А,  30

Направленность факультативных занятий может быть определена по запросу законных представителей и в соответствии с возможностями учреждения.

С 1-го класса в школе утвержден деловой стиль одежды.

Да ўвагі законных прадстаўнікоў будучых першакласнікаў 2019/2020 навучальнага года

Шаноўныя бацькі!

У 2019/2020 навучальным годзе у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь у кожнага з Вас ѐсць магчымасць выбару мовы навучання для свайго дзіцяці. Для гэтага вам з 12 чэрвеня 2019 года неабходна зрабіць у заяве адпаведны запіс аб мове навучання.

ВЫВУЧАЙЦЕ І ШАНУЙЦЕ МОВУ РОДНУЮ, МОВУ БЕЛАРУСКУЮ!

Развiццѐ асобы дзiцяцi ў нашым, ды і ў любым грамадстве немагчыма без ведання роднай мовы. Спецыялістамі гэтай галіны заўважана, што дашкольны і школьны ўзрост з'яўляюцца найбольш спрыяльным перыядам для вывучэння і валоданнядзецьмiнекалькімімовамі. На працягу апошніх гадоў важным накірункам работы калектыву ўстановы адукацыі СШ № 8 г.Слоніма з’яўляецца набор дзяцей і адкрыццѐ беларускамоўных класаў, а праз іх далучэнне вучняў і іх сямей да роднай мовы, беларускай нацыянальнай культуры, беларускіх традыцый. Сѐлета мы зноў звяртаемся да бацькоў нашага горада, чые дзеткі з наступнага вучальнага года рыхтуюцца пайсці ў першы клас. Давайце разам дапаможам ім авалодаць беларускай мовай! Давайце будзем абуджаць веру дзiцяцi ў тое, што ѐн вырасце патрэбным на беларускай зямлi чалавекам, сапраўдным патрыѐтам! Ужо сѐння падумайце пра будучае Вашага дзіцяці! Тым больш, што стаўленне да нашай нацыянальнай мовы, у якім яна доўгі час знаходзілася, сѐння змяняецца да лепшага, прычым, заўважце, па ініцыятыве самой моладзі, якая кажа, што гаварыць па-беларуску сѐння модна і прэстыжна! Мы ўпэўнены: Вы тыя з бацькоў, хто хоча, каб яго дзеці на належным узроўні ведалі абедзве дзяржаўныя мовы – рускую і беларускую. І таму чакаем вас, гатовых напісаць заяву ў нашу ўстанову адукацыі з просьбай залічыць Ваша дзіця ў 1-ы беларускамоўны клас! Не абмяжоўвайце магчымасцей сваіх дзяцей у дарослым жыцці! Адкуль нам, бацькам, ведаць, якая мова ім спатрэбіцца ў будучым?

Выбар за Вамі!

Свае пажаданні наконт выбару мовы навучання Вы можаце адлюстраваць у дадатку да анкеты пры ажыццяўленні прыѐму дакументаў у школу з 12 чэрвеня 2019 года

Перечень нормативных документов, регламентирующих приём детей в 1-й класс

 Заявление  законных представителей несовершеннолетних (бланк выдаѐтся и заполняется в школе)
 Копия свидетельства о рождении
 Медицинская справка о состоянии здоровья
 Заключение ЦКРОиР (если такое имеется для получения помощи учителя-дефектолога в ПКПП)
 ксерокопия страницы паспорта, подтверждающая место прописки.

График приёма документов в 1 классы с 12 июня по 28 августа 2019

Месяц

Дни приёма

Время приёма

Кабинет

Июнь

Кабинет 101

Понедельник, среда, пятница

Вторник, четверг

3-я суббота (15 июня)

8.00 – 13.00

15.00 – 20.00

10.00 – 12.00

304

Июль

Кабинет 101

Понедельник, среда, пятница

Вторник, четверг

8.00 – 13.00

15.00 – 20.00

104

Август

Кабинет 101

Понедельник -  пятница

3-я суббота (17 августа)

8.00 – 13.00

08.00 – 11.00

212

Решение о начале обучения ребѐнка с 6-ти лет или более позднего возраста принадлежит родителям или его законным представителям с учѐтом медицинского заключения о готовности ребѐнка к обучению в школе.

Что положить в ранец первокласснику

Готов ли ребенок к школе?

Развитие мелкой моторики

Речевая подготовка

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.